Om

 

 

Vår förenings syfte och åsikter om avel

 

Svensk Ayrshireavel ek. för. är en ekonomisk förening, bildad 2012, med syfte att främja avelsarbete i Sverige med renrasig Ayrshire och SRB. Föreningen bedriver handel med önskat avelsmaterial, såsom sperma, embryon och livdjur.

 

Vårt avelsmål är friska, robusta och fodereffektiva djur med bra exteriör – allt för att få en enkel, ekonomisk och hållbar mjölkproduktion.

 

Vi tror på den röda kon. I åtskilliga opartiska jämförelser visar SRB-kor ett högre ekonomiskt netto än Holsteinkor, trots en lägre mjölkavkastning, och situationen är liknande i flera andra länder. Den röda kon vinner på sina låga kostnader.

 

Vi anser att de röda måste fortsätta driva sin egen linje i aveln – vi kan omöjligt slå Holstein på deras hemmaplan. Det enda en sådan hetsjakt skulle leda till är att de röda skulle komma efter även vad det gäller funktions- och hälsoegenskaper samt en alltför intensiv inavel. Lösningen finns inte heller i korsningsavel. Korsning är en kortsiktig lösning, ger ännu ojämnare population och inga permanenta framsteg. Vi vill visa att den Ayrshirebaserade röda populationen kan vara konkurrenskraftig på sina egna meriter.

 

Fodereffektivitet har traditionellt inte diskuterats i Sverige. Att utnyttja vallfoder och bete är ju idisslarens specialitet och borde tas till vara mer. Fördelarna är många – hemmaproducerat foder, färre transporter, mer grön mark, friskare kor – för både ekonomi och miljö.

 

Arbetseffektivitet borde också uppmärksammas mer. Kor som inte behöver hjälp vid kalvning, som har få sjukdomsfall och semineringar, är energiska, rörliga och lättskötta spar värdefull arbetstid.

 

Exteriören är viktigast hemma i lagården. Utställningar är ett fritidsnöje, inte att förakta men dock en bisak. En bra exteriör ger möjlighet att ha kvar en ko många problemfria år och därmed en låg kostnad för rekrytering. Oavsett inhysningssystem är exteriören viktig för kons funktion, produktion och bondens och hennes eget välbefinnande.

 

I vår uppfattning om bra exteriör ingår

- en lagom storlek. För stora kor kräver onödigt mycket foder och plats och riskerar skador och förslitningar. Korshöjd 138 - 146 cm.

- bra kroppsdjup och ordinär mjölktyp. Alltför mjölkpräglade djur har för små reserver.

- torra, välställda ben, lediga rörelser. Trånga hasor förstör både juver och klövar, grova och svullna ben ger onödiga hasskador.

- välanfästade juver med bra mittligament och vävnad samt inte för små spenar.

 

En ko skall kunna producera problemfritt i minst fyra laktationer.

 

 

 

 

Brittisk Ayrshire

 

Lantbruket i Storbritannien har länge varit utsatt för prispress och man har därför fokuserat på kostnadseffektivitet och enkelhet.

Mjölkkorna går mestadels i mycket enkla lösdriftssystem med liten arbets- och kapitalinsats och på bete sex till tio månader om året, kompletterat med ensilage av vall, majs och helsäd samt ett med svenska mått mätt mycket lågt tillskott av kraftfoder.

 

Ayrshirekorna har alltid varit speciellt kända för hållbarhet, härdighet och fodereffektivitet. Man har avlat för långlivade djur vilket tillsammans med ett utbrett intresse för utställningar har premierat god exteriör. Med inflytande sedan 1960-talet av en del nordamerikansk ayrshire har man avlat fram en ayrshireko som generellt sett är något lägre och robustare än den nordamerikanska. Kännetecknande är en korshöjd runt 140 cm, ett enastående kroppsdjup, mycket välanfästade juver, speciellt framjuvret, och torra, smidiga ben. Av senaste årets 2290 bedömda förstakalvare fick 73 % över 80 poäng.

 

Sedan 1980-talet har en del lantbrukare korsat in röd Holstein för att öka reslighet och avkastning och dessa djur stamboksförs i en särskild avdelning i stamboken. Trenden har emellertid börjat vända tillbaka då man fått sämre ben och hållbarhet på korsningsdjuren.

Cattle Services (Ayr) Ltd (Ayrshireföreningens avelsföretag) räknar med att omkring 90 % av såld sperma kommer från renrasiga tjurar.

 

Ayrshirerasen har sitt ursprung i södra Skottland, men har nu snarast starkare position i södra England, mycket på grunda av att det där är vanligare med riktigt enkla, betesbaserade produktionssystem. Efter decennier av tillbakagång är den brittiska Ayrshirerasen en liten men dock ökande population och det finns nu ungefär 12 000 registrerade och kontrollerade Ayrshirekor. Mjölkproduktionen ligger på ungefär 7000 kg (305-dagarslaktation), i intensivare drivna besättningar (som dock är ovanligt) ger korna ofta 10 – 12 ton. Medelcellhalten för alla kor är 196 000, inkalvningsåldern 29 månader och produktionstiden ungefär fyra laktationer i genomsnitt.