Aktuella tjurar

1442 Manderville (Napier x Blackthorn)

Manderville är en yngre bror till Real McCoy (se ovan) och därmed ytterligare en länk till den enastående Magentafamiljen i Rosehillbesättningen i Cornwall. Modern Rosehill Black Magenta EX93 (bilden t.vänster)

 

Fader till Manderville är den mycket säkert bedömde och i flera länder starkt efterfrågade Ardmore Crown Napier (se ovan). Manderville erbjuder en stor andel rent brittiskt blod, nytt för oss i Sverige, och torde härstamningsmässigt gå att använda på i stort sett alla djur.

 

 

 

Aktuella tjurar 2018 Alla tjurar är registrerade för avelsvärdering

Följande tjurar finns till försäljning 2018:

För mer info om tjurarna besök Cattleservices hemsida

 

 

1463 Hilltown Oblique ( Jelyca Oblique x Triple Crown)

En tjur med många fördelar. + 114 kg mjölk med +0,15 % fett. Han ger låga celltal och mycket bra juver. Han ger bra fertilitet och hans egenfertilitet är också hög.

Härstamningsmässigt användbar på allt utom döttrar till Jelyca Oblique och Napier

1420 Real Mc Coy (Reality x Blackthorn)

 

En tjur från en av Englands starkaste kofamiljer - en kombination av det bästa från Nordamerika och Storbritannien, med avelsvärden i topp för både mjölkmängd och exteriör. + 708 kg på mjölk, och genomgående bra exteriör. Han ger långa spenar och bra korsbredd.

 

Modern, Rosehill Black Magenta EX 93, gick ut i fjol efter att ha producerat 11000 kg i medeltal under fem laktationer (305d.), mormor Rosehill Magenta EX 94, producerade under 12 laktationer och över 90 ton, hon har även varit en fantastisk embryoproducent som dessutom efter varje spolning tagit sig dräktig omedelbart igen.

 

Real McCoy har två intressanta halvbröder i semin, Rhythmajig e. Jerrysonen Rhythm har döttrar som börjat kalva in och som har fått avkommeresultat under 2014, exporterad bland annat till Finland, samt Manderville (se nedan) e. Napier som sattes in som ungtjur 2013.

 

Vitality (Reality x Blackthorn)

Vitality har ett PLI på 338. Han ger 476 kg plus på mjölk med + 0,01 % fett. Han har också plus på fertilitet.

 

Hans mor Rosehill Black Velour fick tio kalvar och är stamboksförd med EX 96.

 

 

1419 Napier ( Triple Crown x Patrik)

Ardmore Crown Napier är en storsäljare såväl på hemmaplan som i Sydafrika,Australien, Finland och Canada. Han sammanfattar alla resens kvaliteter -exteriör och juverhälsa i topp. Närmare 1000 bedömda döttrar ger hög säkerhet.

Han ger medelstora kor med enastående ligament och juver-anfästningar och mycket bra celltal. Han är bland de högsta på PLI i UK bland renrasiga Ayrshire. Observera dock den något lägre mjölkbarheten och att han tros bära räkgen.

 

Bör passa bäst för att justera stora, grova kor med tveksamma juver.

Hans första svenska döttrar kalvade under sommaren 2016.

1404 Prodigy (Nelson x Heligo)

Green Lane Prodigy efterfrågas mer och mer för varje dotter som kalvar in och visar sin jämna exteriör och stabila produktion. Hans mor, Twemlow Heligo Pride, var en av Englands högst avkastande kor, över 80 ton på sex laktationer, bedömd EX 91.

 

Prodigys döttrar har 81 poäng i genomsnitt på första bedömningen i Storbritannien. Det är medelstora, rejäla och rörliga kor med mycket bra juveranfästningar och ligament. Noteras bör dock att spenarna i

några fall varit relativt korta.

 

Av vad vi hittills sett här hemma ger han små, pigga kalvar. De äldsta döttrarna mjölkar nu sin tredje laktation. De första fem avkomme-bedömda har mellan 82 och 86 i helhet. produktionen förefaller vara i nivå med eller högre än jämförbara kor. Snabbmjölkade med en härlig juverkvalitet.

1444 Norman (Normandin x Nelson)

 

Stormin Norman är en mycket lovande ungtjur ur en enastående kofamilj - modern Ravenhill Ethel 382 EX93 (bilden t.v.) har kalvat 7 gånger och har nått 80 ton i livstidproduktion, med högsta 305-dagarslaktation (6:e) på 13300 kg. Hon har två systrar bedömda EX90, modern Ethel 324 EX90 producerade under fyra laktationer med relativtal mellan 106 och 123.

 

Fadern till Stormin Norman är canadensiske Bruno-sonen ur kända Happy Spirit- familjen, Duo-Star Normandin, en erkänd nedärvare av framför allt ben och bakjuver.